ROZBOR VODY

Úprava pitnej a technologickej vody CHEMPAL

Úprava vody, pitná voda, studničná voda, sedimentačné a uhlíkové filtre na vodu

Ponúkame širokú škálu filtračných zariadení a vložiek až na úrovni nanofiltrácie na odstránenie železa, mangánu a mechanických nečistôt z vody. Filtre na odstránenie železa, mangánu, dusičnanov, dusitanov sú na báze ionexov, kde ich je možné samozrejme regenerovať. V ponuke je samozrejme chlorácia a aktívne uhlie – rôzne druhy na určité priame použitie.

Ďalšou časťou úpravy je zmäkčovanie úžitkovej vody. V ponuke máme za bezkonkurenčne najnižšie ceny širokú škálu zmäkčovacích staníc –simplexy, duplexy, mixbedy, anexy a ionexové náplne, tabletovaná soľ a HCl na regeneráciu.

Reverzná osmóza - ultra filtrácia vody

Reverzná osmóza, známa tiež ako hyperfiltrácia je najjemnejším známym spôsobom filtrácie vody. Tento proces umožňuje z vody odstrániť aj tak malé častice, ako sú ióny. Reverzná osmóza je relatívne nový, ale efektívny spôsob úpravy pitnej a úžitkovej vody, založenej na známom fyzikálnom princípe. Pri osmotickej úprave sa odstraňuje z vody 85 – 98 % všetkých kontaminantov.

​Osmóza je prirodzeným prejavom existencie živých buniek. Ide o prenikanie molekúl vody ako rozpúšťadla cez polopriepustnú membránu. Polopriepustná membrána pozostáva z niekoľkých tenkých spojených vrstiev navinutých na plastovej rúrke, v zahraničí známa pod pojmom TFC (thin film composite), cez sústavu ktorých preteká filtrovaná voda. Základom je membrána s otvormi o rozmeroch molekuly vody, čo je 0,0005 mikrometra. Zaručuje, že všetko, čo je väčšie, nepretečie. A väčšie sú baktérie, vírusy, molekuly nebezpečných chemických prvkov, herbicídov, dusičnanov a ťažkých kovov. Aplikujeme reverzné osmotické systémyn adoúpravu pitnej vody,aj vody technologickej vo výrobe ( priemyselné jednotky ).