Menu Zavrieť

ROZBORY VODY Dezinfekcia vody,
chemické čistenie potrubia

Pitná voda, studničná voda, bazény, ČOVky ...

Dezinfekcia vody a potrubia CHLORDIOXIDom

Rozbor pitnej vody
v rámci Bratislavy

– v akciovej cene 95€ !

Ponuka platí pre prvých 50 zákazníkov!

27 skúmananých parametrov
vody vrátane chémie a mikrobiológie

Rozbor vody, bazénovej vody, studničnej vody, pitnej vody, analýza vody, úprava pitnej, kotlovej a obehovej vody

Najbežnejšie typy rozborov vody

Rozbor vody zo studne

Dali ste si prečistiť studňu, a nepoznáte kvalitu vody v nej, alebo si chcete len preventívne preveriť kvalitu vody? Na to je určený rozbor vody pre vlastnú potrebu. Môžete si vybrať, ktoré parametre si chcete dať preveriť, či len mikrobiológiu, alebo len chemickú stránku vody, prípadne len jednotlivé parametre. Môžete tiež pýtať rozbor vody zo studne.

Informačný rozbor vody

Minimálny informáčný rozbor vody zdravie ohrozujúcich činiteľov (dusitany, dusičnany, arzén, chlór, nebezpečné baktérie a vírusy,atd. …). Analyzuje sa väčšinou studničná voda, ale aj mestská voda, prípadne voda na zavlažovanie. Radi Vám v tejto problematike poradíme. Zároveň vypracujeme riešenie k odstráneniu nežiadúcich chemických látok a baktérií.

Kolaudačný rozbor vody

Prvý kolaudačný rozbor, alebo rozbor vody ku kolaudácií rodinného domu, bytu, alebo chalupy. Resp. rozbor vodného zdroja, u ktorého nebol nikdy predtým vykonaný rozbor. Kolaudácia novostavby bez rozboru vody v zmysle nariadenia vlády pre kvalitu pitnej vody, neprebehne. Vykonávame tiež pravidelné kontrolné odbery vzoriek vody pre  fyzické a právne subjekty prevádzkujúce komečné vodné zdroje, alebo prevádzky.

Keď otvárate prevádzku

Každá nová prevádzka, ako reštaurácia, bufety, kúpaliská, sociálne zariadenia / vybavenia pre pracovníkov, kde sa voda využíva na prípravu potravín, alebo voda určená na hygienické účely, sa musí pred spustením prevádzky preveriť rozborom  vody. Úrad verejného zdravotníctva / hygiena bude od vás vyžadovať čerstvý rozbor vody vodného zdroja. V prípade, ak voda nebude vyhovovať v zmysle vyhlášky, bude nutné jú dať upraviť vhodnou filtráciou vody.

Chemický, mikrobiologický rozbor pitnej vody

V niektorých prípadoch sa vyžaduje len niektorá čaštvyšetrovaných parametrov. Je možné preveriť  len samotne chemickú stránku kvality vody, alebo len mikrobiologické činitele. Môžete teda požiadať čisto len o mikrobiologický rozbor vody, alebo len chemický rozbor vody, prípadne si vyselektovať len niektoré skúmané činitele z chemickej aj z mikrobiologickej stránky.

Analýza bazénovej vody

Chemické rozbory bazénovej vody sú určené pre majiteľov súkromných bazénov a vodných plôch, na získanie informatívneho prehľadu kvality vody v bazéne, v nádrži. Pre komerčné potreby overovania kvality vody pre regionálne úrady verejného zdravotníctva vykonávame akreditované odbery vzoriek vody. Rozbory vody z bazéna, ako sú kúpaliská, bazény, wellnes centrá, sa musia vykonávať pravidelne podľa vyhlášky RÚVZ.

Informačný rozbor pitnej vody – zdravie ohrozujúcich ukazovateľov, vrátane mikrobiológie !

Uvedený informačný rozbor vody nie je len orientačný, vykonávaný základnými metódami merania – porovnávania ( robia to podaktoré firmy ako rýchly “rozbor vody”), ktoré sú nepresné, majú len orientačný charakter. Nami ponúkaný Informatívny rozbor vody je presný, vykonávaný podľa stanovených noriem maraní v profesionálnych spektrofotometroch. To nie je všetko…., do informačného rozboru vody sme zahrnuli aj stanovenie nebezpečných baktérií ! 

Rozbor vody, mikrobiologický, chemický rozbor, analýza voda, bazénová voda, studničná voda. Objednajte si odber vzoriek pitnej vody, kvalita pitnej vody
Mikrobiologický rozbor vody, chemický rozbor vody, rozbor studničnej vody
Informačný rozbor vody v cene 59.90€ + doprava.
  • escherichia coli
  • pseudomonas ae.
  • koliformné baktérie
  • entero baktérie
  • dusitany
  • dusičnany
  • železo, mangán
  • celková tvrdosť vody
Kolaudačný rozbor vody, rozbor bazénovej vody, studničnej vody

KOLAUDAČNÝ ROZBOR VODY

Staviate rodinný dom, bytové jednotky?
Pre úspešné skolaudovanie obytného domu, budovy, je potrebný platný, certifikovaný a čerstvý kolaudačný rozbor vody z mikrobiologického a chemického hľadiska. Preto si zabezpečte včasný odber vzoriek vody, aby ste zbytočne neodkladali a nečakali na kolaudačné rozhodnutie !

Otvárate prevádzku, reštauráciu ?

ANALÝZA VODY PRE NOVÉ PREVÁDZKY
Rozbor – analýza vody pre novootvorené prevádzky,
jedálne, nové bufety, hromadné stravovanie ( školy …).
Predajné stánky potravín, výroba a predaj pokrmov
počas trhovej sezóny, a iné podobné prevádzky …

Rozbor vody, analýza studničnej vody, rozbory bazénovej, odpadovej vody, kotlovej a obehovej vody, dezinfekcia pitnej vody a potrubia
Nepodceňujte si jediné ZDRAVIE, a vôbec nie kvalitu pitnej vody !
Preverte si “krvný obraz” pitnej vody rozborom vody vo viacerých aspektoch …

Len niekoľko málo analyzovaných parametrov v pitnej vode v počte cca 4-6 položiek nepostačuje pre seriózny kvalitatívny obraz na posúdenie kvality pitnej vody či je vhodná na konzumáciu. Slovenský trh ponúka možnosti preveriť si ( napr. DEŇ VODY ) len niektoré základne fyzikálno-chemické činitele, ako sú vodivosť vody, tvrdosť vody, pH,  dusičnany, dusitany …to je len nepatrná časť skúmaných činiteľov, … a kde sú baktérie, mikroorganizmy vo vode ? … to je práve to najdôležitejšie !

Rozbor vody, studničnej vody, bazénovej vody, odpadovej vody ČOV

Rozbor pitnej vody a jednotlivé skúmané parametre sa vykonávajú podla noriem, na rozdiel od informatívnych rozborov iných spoločností napr. na Deň vody (ktoré používajú rýchle kolorimetrické metódy kvapkacími reagenciami s odchýlkami merania 20-30%) . Na to, aby sa ale dalo posúdiť, či je vaša voda pitná, potrebujete podľa Vyhlasky MZ SR č. 247/2017 Z.z. z 09.10.2017 minimálny rozbor vody v cene 110€.

Nevyhovuje vám kvalita vody, nespĺňa normy pre pitnú vodu? …potom ste nútení si dať vodu upraviť !

Rozbor vody, úprava pitnej a technologickej vody

Pre serióznu a správne fungujúcu úpravovňu vody nebude postačovať len 5 parametrov kvality vody !

Vykonávame rozbor vody pre účely návrhov úpravovne studničnej a mestskej vody.
Ďalej Vám zabezpečíme odbery a rozbory vody už po úprave vody, pre kontrolu
funkčnosti a efektívnosti úpravovne vody, t.j. môžete si dať vodu po filtrácií preveriť.

Pre optimálne navrhnutie správne fungujúcej úpravovne vody – filtrácie vody je v každom prípade potrebný obšírnejší rozbor vody z hľadiska hydrobiologického, mikrobiologický a chemický rozbor vody U nás pomenovaný ako úplný rozbor pitnej vody v 27 skúmaných parametroch.

Technológ navrhujúci úpravovňu vody sa musí odraziť od tých najzákladnejších vlastností vody, ktorými sú senzorické, čuchové vlastnosti vody až po fyzikálno-chemické činitele. Finálnym koncom je zváženie postupu likvidácie baktérii a mikroorganizmov z vody, ktorý sa zvažuje na základe koncentrácie kultivovaných jedincov na jednotku plochy podľa príslušnej normy stanovujúcej povolené alebo nepovolené koncentrácie.

Naše služby

Chemické, mikrobiologické a fyzikálne rozbory vôd

V prvom rade sa staráme o kontrolu kvality Vašej vody ako hlavná činnosť firmy CHEMPAL s.r.o. . Vykonávame odbery vzoriek vody pitnej (mestskej) vody, studničnej vody, závlahovej vody, bazénovej vody (kúpaliská), odpadovej vody ČOV, kotlovej a obehovej vody. Kontrola kvality / rozbor upravovanej vody po chemickej úpravovne vody, po filtrácií vody, či úpravovňa vody spĺňa svoj účel.

Rozbor vody, rozbor studničnej vody, chemický rozbor vody
Poradenstvo, komplexný servis – ZDARMA

Kedykoľvek sa vo vašej prevádzke vyskytne problém s vodou a nesúvisí s dávkovaním chemikálií, alebo zariadeniami na úpravu, poskytneme vám poradenstvo zdarma aj telefonicky, prípadne len za dopravné náklady osobne. Nepoznáme neriešiteľnosť problému v úprave vôd.

Chemická úprava vstupnej a obehovej vody

Pri dávkovaní už nebudete zbytočne investovať do chemického čistenia zariadení, pri ktorom​ prichádzate o nie malé investície. V prípade problémov pri dávkovaní, tieto riešime do 48 hodín osobne a zdarma. Dezinfekcia vody CHLORDIOXIDom so 100% účinnosťou likvidácie mikrobiologickej zložky vody.