STUDNIČNÁ VODA, BAZÉNY, ČOV, KOLAUDÁCIE

rozbor pitnej vody

27 skúmananých parametrov vody vrátane chemického, mikrobiologického a hydrobiologického rozboru v cene 110€ s dopravou vrátane odberu vzoriek.
Odbery vzoriek vody vykonáva technik na mieste určenia vodného zdroja.

rozbor vody bratislava

Rozbor vody Západné a Stredné Slovensko

Pôsobíme v rámci západného a stredného Slovenska. Chemický, mikrobiologický a hydrobiologický rozbor vody v cene 125€ s dopravou. Možnosť aj svojpomocného
odberu vzoriek vody a donášky vzoriek v prípade analýzy pre súkromné účely.

Základné špecifikácie kontaminácie vôd:

Posúdenie mikrobiálnej kontaminácie vody je z hľadiska zdravotného rizika veľmi dôležité. Jedná sa o vírusy a baktérie, ktoré sú schopné spôsobiť celú škálu ochorení …

Zmenený obsah niektorých látok vo vode, môže spôsobiť akútne alebo chronické poškodenia organizmu. Napríklad voda s vyšším obsahom dusičnanov sa nesmie používať na prípravu výživy pre dojčatá …

ROZBOR STUDNIČNEJ VODY

vrátane analýzy sodíka (Na) a draslíka (K)

Ponuka rozborov vody pre jednotlivé odvetvia
Odbery vzoriek našim technikom / možnosť donášky vzoriek

ANALÝZA PITNEJ VODY

V rámci Bratislavy:       110 € s DPH
Západné Slovensko:    125 € s DPH
Severné Slovensko:     140 € s DPH

BAZÉNOVÁ VODA

Kúpaliská, kryté a uzavreté plavárne,
súkromné a verejné bazény.
Cena: 79€ s DPH

ODPADOVÉ VODY, ČOVky, SEPTIKY

Odpadové vody rôzneho charakteru,
domáce, verejné ČOVky.  Cena: 28€ s DPH

ANALÝZA KOTLOVEJ VODY

Rozbor kotlovej, obehovej, technologickej vody v uzavretých okruhoch. Cena: 120€ s DPH

Orientačný rozbor vody
zdravie ohrozujúcich ukazovateľov, vrátane mikrobiológie

Náš orientačný rozbor nemá len úplne orientačný charakter, pretože nepoužívame len základné metódy merania alebo porovnávania ( niektoré firmy nazývajú takéto rozbory aj “rýchla analýza vody”). Nami ponúkaný orientačný rozbor vody je presný, vykonávaný podľa stanovených noriem meraní v profesionálnych spektrofotometroch. A dokonca sme do orientačného rozboru vody zahrnuli aj stanovenie nebezpečných baktérií v rámci mikrobiologického rozboru!

Mikrobiologicky rozbor vody
Baktérie vody, rozbor vody mikrobiologicky
Mikrobiológia

Escherichia coli, koliformné baktérie, Pseudomonas aeruginosa, Enterokoky, dusitany, dusičnany, železo, mangán, celková tvrdosť vody Informačný rozbor vody v cene 59.90€ + doprava.

KOLAUDAČNÝ
ROZBOR VODY

Staviate rodinný dom, bytové jednotky?

Pre úspešné skolaudovanie obytného domu, budovy, je potrebný platný, certifikovaný a čerstvý kolaudačný rozbor pitnej, úžitkovej vody z mikrobiologického a chemického hľadiska. Preto si zabezpečte včasný odber vzoriek vody, aby ste zbytočne neodkladali a nečakali na kolaudačné rozhodnutie !

Otvárate prevádzku, reštauráciu ?

Rozbor vody pre nové prevázky

Analýza vody pre novootvorené prevádzky, jedálne, nové bufety,
hromadné stravovanie ( školy …). Predajné stánky potravín,
výroba a predaj pokrmov počas trhovej sezóny, a iné podobné prevádzky …

Nepodceňujte si jediné ZDRAVIE, a vôbec nie kvalitu pitnej vody ! Preverte si “krvný obraz” pitnej vody rozborom vody vo viacerých aspektoch …

Analýza rozbor vody západné slovensko

Len niekoľko málo analyzovaných parametrov v pitnej vode v počte cca 4-6 položiek nepostačuje pre seriózny rozbor vody na posúdenie kvality pitnej vody či je vhodná na konzumáciu. Slovenský trh ponúka možnosti preveriť si ( napr. DEŇ VODY ) len niektoré základne fyzikálno-chemické činitele, ako sú vodivosť vody, tvrdosť vody, pH,  dusičnany, dusitany …to je len nepatrná časť skúmaných činiteľov, … a kde sú baktérie, mikroorganizmy vo vode ? … to je práve to najdôležitejšie !

Rozbory pitnej vody a jednotlivé skúmané parametre sa vykonávajú podla noriem, na rozdiel od informatívnych rozborov iných spoločností napr. na Deň vody (ktoré používajú rýchle kolorimetrické metódy kvapkacími reagenciami s odchýlkami merania 20-30%) . Na to, aby sa ale dalo posúdiť, či je vaša voda pitná, potrebujete podľa Vyhlasky MZ SR č. 247/2017 Z.z. z 09.10.2017 minimálny rozbor vody v cene 110€.

Analýza vody

Vykonávame analýzy vody pre účely návrhov úpravovne studničnej a mestskej vody. Ďalej Vám zabezpečíme odbery a analýzu vody už po úprave vody, pre kontrolu funkčnosti a efektívnosti úpravovne, filtrácie vody, t.j. môžete si dať vodu po filtrácií preveriť. Pre optimálne navrhnutie správne fungujúcej úpravovne vody je v každom prípade potrebný obšírnejší kvalitatívny rozbor vodného zdroja z hľadiska hydrobiologického, mikrobiologický a chemický rozbor vody u nás pomenovaný ako úplný rozbor vody v 27 parametroch.

Úprava vody

Technológ navrhujúci úpravovňu vody sa musí odraziť od tých najzákladnejších vlastností vody, ktorými sú senzorické, čuchové vlastnosti vody až po fyzikálno-chemické činitele. Finálnym koncom je zváženie postupu likvidácie baktérii a mikroorganizmov z vody, ktorý sa zvažuje na základe koncentrácie kultivovaných jedincov na jednotku plochy podľa príslušnej normy stanovujúcej povolené alebo nepovolené koncentrácie mikroorganizmov.

Naše služby

Chemické, mikrobiologické a fyzikálne rozbory vôd

V prvom rade sa staráme o kontrolu kvality Vašej vody, ako hlavnú činnosť firmy. Vykonávame odbery vzoriek pitnej (mestskej) vody, studničnej, závlahovej, bazénovej vody (kúpaliská), odpadovej vody ČOV, kotlovej a obehovej vody. Kontrola kvality / analýza upravovanej vody po chemickom ošetreni a filtrácií vody, či úpravovňa vody spĺňa svoj účel.

Poradenstvo, komplexný servis – ZDARMA

Kedykoľvek sa vo vašej prevádzke vyskytne problém s vodou a nesúvisí s dávkovaním chemikálií, alebo zariadeniami na úpravu, poskytneme vám poradenstvo zdarma aj telefonicky, prípadne len za dopravné náklady osobne. Nepoznáme neriešiteľnosť problému v úprave vôd.

Chemická úprava vstupnej a obehovej vody

Pri dávkovaní už nebudete zbytočne investovať do chemického čistenia zariadení, pri ktorom prichádzate o nie malé investície. V prípade problémov pri dávkovaní, tieto riešime do 48 hodín osobne a zdarma. Dezinfekcia vody CHLORDIOXIDom so 100% účinnosťou likvidácie mikrobiologickej zložky vody

Scroll to Top