CHEMPAL

Laboratórium CHEMPAL s.r.o., Bratislava

pitná voda, studničná voda, bazény, kolaudácia

Rozbor pitnej vody
v rámci Bratislavy

v cene 105€ s dopravou

27 skúmananých parametrov vody vrátane
chemického, mikrobiologického a hydrobiologického rozboru

Rozbor vody, bazénovej vody, studničnej vody, pitnej vody, analýza vody, úprava pitnej, kotlovej a obehovej vody

Ponuka rozborov vody pre jednotlivé odvetvia
Odbery vzoriek  našim technikom – možnosť donášky vzoriek

ROZBOR PITNEJ VODY

V rámci Bratislavy:       105 € s DPH
Západné Slovensko:    125 € s DPH
Severné Slovensko:     140 € s DPH

ROZBOR
BAZÉNOVEJ VODY

Kúpaliská, kryté a uzavreté plavárne, súkromné
a verejné bazény. Cena: 79€ s DPH

ROZBOR
ODPADOVEJ VODY

Odpadová vody zôzneho charakteru,
domáce, verejne ČOVky.  Cena: 28€ s DPH

ROZBOR
KOTLOVEJ VODY

Rozbor vody kotlovej, obehovej,  technologickej vody v uzavretých okruhoch. Cena: 120€ s DPH

Informačný rozbor pitnej vody,

zdravie ohrozujúcich ukazovateľov,

vrátane mikrobiológie !

Escherichia coli, koliformné baktérie, Pseudomonas aeruginosa,
Enterokoky, dusitany, dusičnany, železo, mangán, celková tvrdosť vody

Informačný rozbor vody v cene 59.90€ + doprava.

Náš informačný rozbor nemá len úplne orientačný charakter, pretože nepoužívame len základné metódy merania alebo porovnávania ( niektoré firmy nazývajú takéto rozbory aj “rýchla analýza vody”). Nami ponúkaný Informatívny rozbor vody je presný, vykonávaný podľa stanovených noriem meraní v profesionálnych spektrofotometroch. A dokonca sme do informačného rozboru vody zahrnuli aj stanovenie nebezpečných baktérií v rámci mikrobiologického rozboru!

Kolaudačný rozbor vody, rozbor bazénovej vody, studničnej vody

KOLAUDAČNÝ ROZBOR VODY

Staviate rodinný dom, bytové jednotky?
Pre úspešné skolaudovanie obytného domu, budovy, je potrebný platný, certifikovaný a čerstvý kolaudačný rozbor pitnej, úžitkovej vody z mikrobiologického a chemického hľadiska. Preto si zabezpečte včasný odber vzoriek vody, aby ste zbytočne neodkladali a nečakali na kolaudačné rozhodnutie !

Otvárate prevádzku, reštauráciu ?

ANALÝZA VODY PRE NOVÉ PREVÁDZKY
Analýza vody pre novootvorené prevádzky,
jedálne, nové bufety, hromadné stravovanie ( školy …).
Predajné stánky potravín, výroba a predaj pokrmov
počas trhovej sezóny, a iné podobné prevádzky …

Rozbor vody, analýza studničnej vody, rozbory bazénovej, odpadovej vody, kotlovej a obehovej vody, dezinfekcia pitnej vody a potrubia

Nepodceňujte si jediné ZDRAVIE, a vôbec nie kvalitu pitnej vody !
Preverte si “krvný obraz” pitnej vody rozborom vody vo viacerých aspektoch …

Len niekoľko málo analyzovaných parametrov v pitnej vode v počte cca 4-6 položiek nepostačuje pre seriózny kvalitatívny obraz na posúdenie kvality pitnej vody či je vhodná na konzumáciu. Slovenský trh ponúka možnosti preveriť si ( napr. DEŇ VODY ) len niektoré základne fyzikálno-chemické činitele, ako sú vodivosť vody, tvrdosť vody, pH,  dusičnany, dusitany …to je len nepatrná časť skúmaných činiteľov, … a kde sú baktérie, mikroorganizmy vo vode ? … to je práve to najdôležitejšie !

Rozbor vody, studničnej vody, bazénovej vody, odpadovej vody ČOV

Rozbory pitnej vody a jednotlivé skúmané parametre sa vykonávajú podla noriem, na rozdiel od informatívnych rozborov iných spoločností napr. na Deň vody (ktoré používajú rýchle kolorimetrické metódy kvapkacími reagenciami s odchýlkami merania 20-30%) . Na to, aby sa ale dalo posúdiť, či je vaša voda pitná, potrebujete podľa Vyhlasky MZ SR č. 247/2017 Z.z. z 09.10.2017 minimálny rozbor vody v cene 110€.

Nevyhovuje vám kvalita vody, nespĺňa normy pre pitnú vodu? …potom ste nútení si dať vodu upraviť !

Rozbor vody, rozbor pitnej vody, úprava pitnej a technologickej vody

Pre správne fungujúcu úpravovňu vody nebude postačovať 5 parametrov kvality vody !

Vykonávame analýzy vody pre účely návrhov úpravovne studničnej a mestskej vody. Ďalej Vám zabezpečíme odbery a analýzu vody už po úprave vody, pre kontrolu funkčnosti a efektívnosti úpravovne, filtrácie vody, t.j. môžete si dať vodu po filtrácií preveriť. Pre optimálne navrhnutie správne fungujúcej úpravovne vody je v každom prípade potrebný obšírnejší kvalitatívny rozbor vodného zdroja z hľadiska hydrobiologického, mikrobiologický a chemický rozbor vody u nás pomenovaný ako úplný rozbor pitnej vody v 27 skúmaných parametroch.

Technológ navrhujúci úpravovňu vody sa musí odraziť od tých najzákladnejších vlastností vody, ktorými sú senzorické, čuchové vlastnosti vody až po fyzikálno-chemické činitele. Finálnym koncom je zváženie postupu likvidácie baktérii a mikroorganizmov z vody, ktorý sa zvažuje na základe koncentrácie kultivovaných jedincov na jednotku plochy podľa príslušnej normy stanovujúcej povolené alebo nepovolené koncentrácie mikroorganizmov.

Naše služby

Chemické, mikrobiologické a fyzikálne rozbory vôd

V prvom rade sa staráme o kontrolu kvality Vašej vody, ako hlavná činnosť firmy CHEMPAL s.r.o. . Vykonávame odbery vzoriek  pitnej (mestskej) vody, studničnej, závlahovej, bazénovej vody (kúpaliská), odpadovej vody ČOV, kotlovej a obehovej vody. Kontrola kvality / analýza upravovanej vody po chemickom ošetreni a filtrácií vody, či úpravovňa vody spĺňa svoj účel.

Rozbor vody, rozbor studničnej vody, chemický rozbor vody
Poradenstvo, komplexný servis – ZDARMA

Kedykoľvek sa vo vašej prevádzke vyskytne problém s vodou a nesúvisí s dávkovaním chemikálií, alebo zariadeniami na úpravu, poskytneme vám poradenstvo zdarma aj telefonicky, prípadne len za dopravné náklady osobne. Nepoznáme neriešiteľnosť problému v úprave vôd.

Chemická úprava vstupnej a obehovej vody

Pri dávkovaní už nebudete zbytočne investovať do chemického čistenia zariadení, pri ktorom​ prichádzate o nie malé investície. V prípade problémov pri dávkovaní, tieto riešime do 48 hodín osobne a zdarma. Dezinfekcia vody CHLORDIOXIDom so 100% účinnosťou likvidácie mikrobiologickej zložky vody.

Scroll to Top