ROZBOR VODY

ROZBOR VODY - ANALÝZA VODY
Laboratórium CHEMPAL s.r.o., Bratislava

Pitná voda, studničná voda, bazény, kolaudácie ...

v cene 110€ s dopravou

27 skúmananých parametrov vody vrátane chemického, mikrobiologického a hydrobiologického rozboru

Rozbor vody pre
Západné a Stredné Slovensko

125€ vrátane dopravy

ROZBOR STUDNIČNEJ VODY

vrátane analýzy sodíka (Na) a draslíka (K)
119€

Ponuka rozborov vody pre jednotlivé odvetvia
Odbery vzoriek našim technikom / možnosť donášky vzoriek

ROZBOR PITNEJ VODY

V rámci Bratislavy:       110 € s DPH
Západné Slovensko:    125 € s DPH
Severné Slovensko:     140 € s DPH

ROZBOR BAZÉNOVEJ VODY

Kúpaliská, kryté a uzavreté plavárne,
súkromné a verejné bazény.
Cena: 79€ s DPH

ROZBOR VODY z ČOV, SEPTIKY

Odpadová vody zôzneho charakteru,
domáce, verejné ČOVky.  Cena: 28€ s DPH

ROZBOR KOTLOVEJ VODY

Rozbor vody kotlovej, obehovej,  technologickej vody v uzavretých okruhoch. Cena: 120€ s DPH
Informačný rozbor vody

zdravie ohrozujúcich ukazovateľov, vrátane mikrobiológie !

Náš informačný rozbor nemá len úplne orientačný charakter, pretože nepoužívame len základné metódy merania alebo porovnávania ( niektoré firmy nazývajú takéto rozbory aj “rýchla analýza vody”). Nami ponúkaný Informatívny rozbor vody je presný, vykonávaný podľa stanovených noriem meraní v profesionálnych spektrofotometroch. A dokonca sme do informačného rozboru vody zahrnuli aj stanovenie nebezpečných baktérií v rámci mikrobiologického rozboru!

rozbor vody,kolaudačný rozbor vody,chemický,mikrobiologický rozbor vody,rozbor studnićnej vody,bazénovej vody,pitnej vody,rozbor vody Bratislava
rozbor vody,kolaudačný rozbor vody,chemický,mikrobiologický rozbor vody,rozbor studnićnej vody,bazénovej vody,pitnej vody,rozbor vody Bratislava

Escherichia coli, koliformné baktérie, Pseudomonas aeruginosa,
Enterokoky, dusitany, dusičnany, železo, mangán, celková tvrdosť vody
Informačný rozbor vody v cene 59.90€ + doprava.

KOLAUDAČNÝ
ROZBOR VODY

Staviate rodinný dom, bytové jednotky?

Pre úspešné skolaudovanie obytného domu, budovy, je potrebný platný, certifikovaný a čerstvý kolaudačný rozbor pitnej, úžitkovej vody z mikrobiologického a chemického hľadiska. Preto si zabezpečte včasný odber vzoriek vody, aby ste zbytočne neodkladali a nečakali na kolaudačné rozhodnutie !

Otvárate prevádzku, reštauráciu ?

Rozbor vody pre nové prevázky

Analýza vody pre novootvorené prevádzky, jedálne, nové bufety,
hromadné stravovanie ( školy …). Predajné stánky potravín,
výroba a predaj pokrmov počas trhovej sezóny, a iné podobné prevádzky …

Rozbory a analýza vody rôznej povahy pre súkromné potreby, aj pre podnikateľský a priemyselný sektor

Nepodceňujte si jediné ZDRAVIE, a vôbec nie kvalitu pitnej vody ! Preverte si “krvný obraz” pitnej vody rozborom vody vo viacerých aspektoch …

Len niekoľko málo analyzovaných parametrov v pitnej vode v počte cca 4-6 položiek nepostačuje pre seriózny kvalitatívny obraz na posúdenie kvality pitnej vody či je vhodná na konzumáciu. Slovenský trh ponúka možnosti preveriť si ( napr. DEŇ VODY ) len niektoré základne fyzikálno-chemické činitele, ako sú vodivosť vody, tvrdosť vody, pH,  dusičnany, dusitany …to je len nepatrná časť skúmaných činiteľov, … a kde sú baktérie, mikroorganizmy vo vode ? … to je práve to najdôležitejšie !

Rozbory pitnej vody a jednotlivé skúmané parametre sa vykonávajú podla noriem, na rozdiel od informatívnych rozborov iných spoločností napr. na Deň vody (ktoré používajú rýchle kolorimetrické metódy kvapkacími reagenciami s odchýlkami merania 20-30%) . Na to, aby sa ale dalo posúdiť, či je vaša voda pitná, potrebujete podľa Vyhlasky MZ SR č. 247/2017 Z.z. z 09.10.2017 minimálny rozbor vody v cene 110€.

rozbor vody,kolaudačný rozbor vody,chemický,mikrobiologický rozbor vody,rozbor studnićnej vody,bazénovej vody,pitnej vody

Nevyhovuje vám kvalita vody, nespĺňa normy pre pitnú vodu? …potom ste nútení si dať vodu upraviť !

Rozbor vody

Vykonávame analýzy vody pre účely návrhov úpravovne studničnej a mestskej vody. Ďalej Vám zabezpečíme odbery a analýzu vody už po úprave vody, pre kontrolu funkčnosti a efektívnosti úpravovne, filtrácie vody, t.j. môžete si dať vodu po filtrácií preveriť. Pre optimálne navrhnutie správne fungujúcej úpravovne vody je v každom prípade potrebný obšírnejší kvalitatívny rozbor vodného zdroja z hľadiska hydrobiologického, mikrobiologický a chemický rozbor vody u nás pomenovaný ako úplný rozbor pitnej vody v 27 skúmaných parametroch.

Úprava vody

Technológ navrhujúci úpravovňu vody sa musí odraziť od tých najzákladnejších vlastností vody, ktorými sú senzorické, čuchové vlastnosti vody až po fyzikálno-chemické činitele. Finálnym koncom je zváženie postupu likvidácie baktérii a mikroorganizmov z vody, ktorý sa zvažuje na základe koncentrácie kultivovaných jedincov na jednotku plochy podľa príslušnej normy stanovujúcej povolené alebo nepovolené koncentrácie mikroorganizmov.

Naše služby

Chemické, mikrobiologické a fyzikálne rozbory vôd

V prvom rade sa staráme o kontrolu kvality Vašej vody, ako hlavnú činnosť firmy. Vykonávame odbery vzoriek pitnej (mestskej) vody, studničnej, závlahovej, bazénovej vody (kúpaliská), odpadovej vody ČOV, kotlovej a obehovej vody. Kontrola kvality / analýza upravovanej vody po chemickom ošetreni a filtrácií vody, či úpravovňa vody spĺňa svoj účel.

Poradenstvo, komplexný servis – ZDARMA

Kedykoľvek sa vo vašej prevádzke vyskytne problém s vodou a nesúvisí s dávkovaním chemikálií, alebo zariadeniami na úpravu, poskytneme vám poradenstvo zdarma aj telefonicky, prípadne len za dopravné náklady osobne. Nepoznáme neriešiteľnosť problému v úprave vôd.

Chemická úprava vstupnej a obehovej vody

Pri dávkovaní už nebudete zbytočne investovať do chemického čistenia zariadení, pri ktorom prichádzate o nie malé investície. V prípade problémov pri dávkovaní, tieto riešime do 48 hodín osobne a zdarma. Dezinfekcia vody CHLORDIOXIDom so 100% účinnosťou likvidácie mikrobiologickej zložky vody

Scroll to Top