ROZBOR VODY

Chemické laboratórium na rozbor vody CHEMPAL, Bratislava

Rozbor bazénovej, studničnej, pitnej vody. Chemický a mikrobiologicky rozbory vody rôznej povahy, odpadová voda ČOV, kotlová a obehová voda Dávkovanie chemických produktov na dezinfekciu vody a stabilizáciu chemických vlastností procesnej a pitnej vody

Rozbory bazénovej, studničnej a pitnej vody, chemické a mikrobiologické analýzy vôd. Analýza bazénovej vody, odpadovej vod ČOVky, kotlovej a obehovej vody. Dávkovanie chemických produktov na dezinfekciu procesnej a pitnej vody. Firma CHEMPAL pôsobí na slovenskom trhu od roku 2000. Zo začiatku sa zaoberala špeciálne chemickou doúpravou technologických vôd. Od roku 2005 sa jej činnosť rozšírila aj o úpravu pitných a studničných vôd, vrátane chemických rozborov. Od tejto doby svoju činnosť značne rozšírila nielen o chémiu, ale aj o technologické zariadenia.

Spolupracuje s firmami, ktoré sú na Slovensku, ale aj v zahraničí pomerne známe:

Chem expres, s.r.o.
Filtrox Technologies, s.r.o.
Aqua trade Slovakia, s.r.o.
Water Sprite, s.r.o.

V rámci činnosti sa sústreďujeme aj na bezplatné poradenstvo a servis.

Mikrobiologické, hydrobiologické a fyzikálno – chemické rozbory vôd: pitné, podzemné, povrchové, odpadové, kotlové a chladiace

– Chemická úprava technologických vôd
– Chemické čistenie zariadení od vodného kameňa a hrdze – kotly, chladenie, výmenníky, okruhy ÚK
– Chemická úprava vôd ČOV – predaj produktov aj do domových ČOV (septiky a žumpy)
– Predaj chemických produktov – dávkovanie
– Meranie a regulácia – dávkovanie chemikálií od pH a vodivosti, predaj meracích prístrojov a chemikálií na stanovenie vôd podľa STN 07 7401
– Predaj, montáž a servis zariadení na úpravu vody
– Predaj laboratórnych chemikálií, príprava roztokov a analytických štandardov

Kde je potrebné vodu upravovať?

Priemyselný sektor: Pekárne, Mliekarne, Mäsokombináty, Teplárne, Liehovary, Nemocnice, Pivovary, Strojáreský priemysel a ďalší …
Komunálny sektor: Administratívne budovy, Rodinné a bytové domy, domové ČOV a ďalšie …