ROZBOR VODY

Orientačný rozbor vody

69€ + doprava

Zoznam skúšaných ukazovateľov:

Escherichia coli
Koliformné baktérie
Enterokoky
Pseudomonas aeruginosa
Dusitany
Dusičnany
Železo
Mangán
Celková tvrdosť
 
Baktérie vo vode, rozbor vody mikrobiologicky