Rozbory pitnej a studničnej vody, kolaudačný rozbor vody,
rozbory pre nové prevádzky, analýza bazénovej vody, ČOV

Chemické laboratórium
prevádzka – BRATISLAVA:

CHEMPAL s.r.o.
Fakulta elektrotechniky
a informatiky STU v Bratislave
Ilkovičova 3
841 04 Bratislava

GPS: 48.15185, 17.073339

Fakturačné údaje:

CHEMPAL s.r.o.
Vrakunská 12521/35
821 06 Bratislava
Podunajské Biskupice

​IČO: 45 886 458
DIČ: 2023124323
Spoločnosť zapísaná v OR Okr.súdu
Bratislava 1 odd. Sro, vložka čislo 68151/B.

Bankové spojenie:

Sberbank Slovensko, a.s., Bratislava
Číslo účtu: 4010120418/3100

IBAN: SK3931000000004010120418
BIC / SWIFT: LUBASKBX

Kontakt:

Mgr. Pavol Zimermann / konateľ

Tel.:   0910 132 765
Tel.:   0917 677 923

E-mail: info@chempal.sk
Web: www.chempal.sk