Menu Zavrieť

Laboratórne rozbory a analýzy vody pre súkromné osoby, firmy, inštitúcie. Kolaudačné rozbory vôd pre rodinné domy, budovy.

Rozbor vody Bratislava, analýza studničnej vody, pitnej vody, bazénovej vody, rozbor vody ku kolaudácií, kolaudačný rozbor vody

Rozborom pitnej a studničnej vody sa zaoberáme od roku 2005 a vykonávame ich mikrobiologický aj chemický rozbor na základe Nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu podľa Vyhlášky Nariadenia vlády MZ SR č. 247/2017 Z.z. z 09.10.2017. ktorou sa dopĺňa Vyhláška NV SR č. 354/2006 Z. z.

Ponúkame rozšírený rozbor 26 chemických parametrov, 7 parametrov mikrobiologického vyšetrenia a 6 parametrov hydrobiologického vyšetrenia vody. Rozbory vody je možné použiť pri kolaudácii a podľa uvedeného zákona §5, ods. 5 aj na uvedenie nového pitného zdroja do prevádzky. Dĺžka trvania rozboru je 5 – 7 dní. Každý rozbor sa riadi podľa STN EN ISO 5667:3 – odber, uschovanie a preprava vzoriek. Objednávky vybavujeme podľa pokynov

Ponuka rozborov vody pre jednotlivé odvetvia:

Odbery vzoriek vody priamo u zákazníka

Rozbor pitnej vody, studničnej vody, bazénovej vody, kolaudačný rozbor vody

ROZBOR PITNEJ VODY

V rámci Bratislavy:       105 € s DPH
Západné Slovensko:    125 € s DPH
Severné Slovensko:     140 € s DPH

Rozbor bazénovej vody, rozbor vody z bazéna

ROZBOR BAZÉNOVEJ VODY

Cena: 79 € s DPH

Rozbor odpadovej vody, rozbor vo ČOV, čistička odpadovej vody

ROZBOR ODPADOVEJ VODY

Cena: 28 € s DPH

Rozbor technologickej vody, kotlovej, obehovej vody, čistenie, dezinfekcia potrubia

ANALÝZA KOTLOVEJ VODY

Cena: 120 € s DPH