ROZBOR VODY

Laboratórne rozbory a analýzy vody pre súkromné osoby, firmy, inštitúcie. Kolaudačné rozbory vôd pre rodinné domy, budovy.

Rozborom pitnej a studničnej vody sa zaoberáme od roku 2005 a vykonávame ich mikrobiologický aj chemický rozbor na základe Nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu podľa Vyhlášky Nariadenia vlády MZ SR č. 91/2023 Z.z.  V portofóliu ďalej ponúkame rozbory bazénovej vody, studničnej vody, odpadovej vody ČOV, kotlovej a obehovej vody.

Ponúkame rozšírený rozbor 26 chemických parametrov, 7 parametrov mikrobiologického vyšetrenia a 6 parametrov hydrobiologického vyšetrenia vody. Rozbory vody je možné použiť pri kolaudácii a podľa uvedeného zákona §5, ods. 5 aj na uvedenie nového pitného zdroja do prevádzky. Dĺžka trvania rozboru je 7–9 dní. Protokol o skúške je vystavený do 10-12 kalendárnych dní po dodaní vzorky do laboratória. Každý rozbor sa riadi podľa STN EN ISO 5667:3 – odber, uschovanie a preprava vzoriek. Objednávky vybavujeme podľa pokynov.

Prehľad jednotlivých rozborov vody

Studničné vody

Dali ste si prečistiť studňu, a nepoznáte kvalitu vody v nej, alebo si chcete len preventívne preveriť kvalitu vody? Na to je určený rozbor vody pre vlastnú potrebu. Môžete si vybrať, ktoré parametre si chcete dať preveriť, či len mikrobiológiu, alebo len chemickú stránku vody, prípadne len jednotlivé parametre.

Informačný rozbor vody

Minimálny informáčný rozbor vody zdravie ohrozujúcich činiteľov (dusitany, dusičnany, arzén, chlór, nebezpečné baktérie a vírusy,atd. …). Analyzuje sa väčšinou studničná voda, ale aj mestská voda, prípadne voda na zavlažovanie. Radi Vám v tejto problematike poradíme. Zároveň vypracujeme riešenie k odstráneniu nežiadúcich chemických látok a baktérií.

Kolaudácia domu, budovy

Prvý kolaudačný rozbor rodinného domu, bytu, alebo chalupy. Resp. rozbor vodného zdroja, u ktorého nebola nikdy predtým vykonaná analýza vody. Kolaudácia novostavby bez rozboru vodného zdroja v zmysle nariadenia vlády pre kvalitu pitnej vody, neprebehne. Vykonávame tiež pravidelné kontrolné odbery vzoriek vody pre  fyzické a právne subjekty.

.

Keď otvárate prevádzku

Každá nová prevádzka, ako reštaurácia, bufety, kúpaliská, sociálne zariadenia / vybavenia pre pracovníkov, kde sa voda využíva na prípravu potravín, alebo voda určená na hygienické účely, sa musí pred spustením prevádzky preveriť rozborom  vody. Úrad verejného zdravotníctva / hygiena bude od vás vyžadovať čerstvý rozbor vody vodného zdroja. V prípade, ak voda nebude vyhovovať v zmysle vyhlášky, bude nutné jú dať upraviť vhodnou filtráciou vody.

V niektorých prípadoch sa vyžaduje len niektorá časť vyšetrovaných parametrov. Je možné preveriť  len  chemickú stránku kvality vody, alebo len mikrobiologické činitele. Môžete teda požiadať čisto len o mikrobiologický, alebo len o chemický rozbor vody, prípadne si vyselektovať len niektoré skúmané činitele z chemickej aj z mikrobiologickej stránky.

Analýza bazénovej vody

Rozbory bazénovej vody sú určené pre majiteľov súkromných bazénov a vodných plôch, na získanie informatívneho prehľadu kvality vody v bazéne, v nádrži. Pre komerčné potreby overovania kvality vody pre regionálne úrady verejného zdravotníctva vykonávame akreditované odbery vzoriek vody. Rozbory vody z bazéna, ako sú kúpaliská, bazény, wellnes centrá, sa musia vykonávať pravidelne podľa vyhlášky RÚVZ.