ROZBOR VODY

Rozšírený rozbor vody

Rozšírený rozbor vody ponúka hĺbkovú analýzu Vašej vody. Okrem základného minimálneho rozboru obsahuje aj analýzu ťažkých kovov (meď, nikel, chróm, zinok, … ) a iónov (sodík, draslík, chloridy, …).

182 € + doprava

Zoznam skúšaných ukazovateľov

Mikrobiologické ukazovatele:

Escherichia coli
Koliformné baktérie
Enterokoky
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C a pri 36°C
Clostridium perfringens
Pseudomonas aeruginosa

Hydrobiologické ukazovatele:

Železité a mangánové baktérie
Vláknité baktérie
Bezfarebné bičíkovce
Živé organizmy
Mŕtve organizmy
Mikromycéty
Abiosestón

Chemické ukazovatele:

Zákal
Farba
Absorbancia
Reakcia vody (pH)
Elektrolytická vodivosť
Dusitany
Dusičnany
Amónne ióny
Železo
Hydrogénuhličitany (HCO3)

Mangán
Chemická spotreba kyslíka manganistanom
Celková tvrdosť
Draslík
Fluoridy, Fosfor/fosforečnany
Hliník
Horčík
Chloridy
Chróm
Zinok

Kadmium
Kyanidy
Meď
Nikel
Olovo
Ortuť
Sodík
Sírany
Vápnik