ROZBOR VODY

Rozšírený rozbor vody

Rozšírený rozbor vody ponúka hĺbkovú analýzu Vašej vody. Okrem základného minimálneho rozboru obsahuje aj analýzu ťažkých kovov (meď, nikel, chróm, zinok, … ) a iónov (sodík, draslík, chloridy, …).

182 € + doprava

Zoznam skúšaných ukazovateľov

Mikrobiologické ukazovatele:

Hydrobiologické ukazovatele:

Escherichia coli
Koliformné baktérie
Enterokoky
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C a pri 36°C
Clostridium perfringens
Pseudomonas aeruginosa

Železité a mangánové baktérie
Vláknité baktérie
Bezfarebné bičíkovce
Živé organizmy
Mŕtve organizmy
Mikromycéty
Abiosestón

Chemické ukazovatele:

Zákal
Farba
Absorbancia
Reakcia vody (pH)
Elektrolytická vodivosť
Dusitany
Dusičnany
Amónne ióny
Železo

 

Mangán
Chemická spotreba kyslíka manganistanom
Celková tvrdosť
Draslík
Fluoridy
Hliník
Horčík
Chloridy
Chróm

Kadmium
Kyanidy
Meď
Nikel
Olovo
Ortuť
Sodík
Sírany
Vápnik