O nás

Firma CHEMPAL pôsobí na slovenskom trhu od roku 2000. Zo začiatku sa zaoberala špeciálne chemickou doúpravou technologických vôd. Od roku 2005 sa jej činnosť rozšírila aj o úpravu pitných a studničných vôd, vrátane chemických rozborov, ktorých do konca roku 2013 bolo 1550. Od tejto doby svoju činnosť značne rozšírila nielen o chémiu, ale aj o technologické zariadenia.

Spolupracuje s firmami, ktoré sú na Slovensku, ale aj v zahraničí pomerne známe:

 • Chem expres, s.r.o.
 • Filtrox Technologies, s.r.o.
 • Aqua trade Slovakia, s.r.o.
 • Water Sprite, s.r.o.

V rámci činnosti sa sústreďuje aj na bezplatné poradenstvo a servis.

Oblasti podnikania:

 • Mikrobiologické, hydrobiologické a fyzikálno – chemické rozbory vôd: pitné, podzemné, povrchové, odpadové, kotlové a chladiace
 • Chemická úprava technologických vôd
 • Chemické čistenie zariadení od vodného kameňa a hrdze – kotly, chladenie, výmenníky, okruhy ÚK
 • Chemická úprava vôd ČOV – predaj produktov aj do domových ČOV (septiky a žumpy)
 • Predaj chemických produktov – dávkovanie
 • Meranie a regulácia – dávkovanie chemikálií od pH a vodivosti, predaj meracích prístrojov a chemikálií na stanovenie vôd podľa STN 7 7401
 • Predaj, montáž a servis zariadení na úpravu vôd
 • Predaj laboratórnych chemikálií, príprava roztokov a analytických štandardov

Kde je potrebné vodu upravovať?

 • Priemyselný sektor: Pekárne, Mliekarne, Mäsokombináty, Teplárne, Liehovary, Nemocnice, Pivovary, Strojárenský priemysel a ďalší
 • Komunálny sektor: Administratívne budovy, Rodinné a bytové domy, domové ČOV a ďalšie

Chemická úprava pitných, bazénových, procesných vôd a ČOV